Tukea harrastamisen kustannuksiin - ikäluokat U13 - U18
3.2.2021 18:29 Uutiset / Pääsivusto

KEVÄÄN HAKU –KAUDEN 2021-22, IKÄLUOKAT U13-U18

Huom. aikaistettu hakuaika: Perheiden tulee palauttaa hakemukset seuralle su 7.3.2021. Seuran tulee täyttää hakemukset pe 12.3.2021 – myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta vastaan ja siksi onkin tärkeää, että perheet pysyvät heille annetussa aikataulussa.

Päätökset: to 15.4.2021 mennessä

Maksu: ke 15.9.2021 mennessä

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain: U13-14 - 700€, U15-16 - 1000€, U17-18 - 1300€.

Kevään haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 1000000 euroa. Tuki kohdistetaan kauden 2021-22 kausimaksuihin ja edellytyksenä on, että pelaaja jatkaa jääkiekon harrastamista myös tulevan kauden.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE(PELAAJAT)

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet. Tukea saadakseen pelaajilta edellytetään kunnianhimoa lajia kohtaan. Mikäli pelaaja lopettaa harrastamisen kesänaikana ei tukea makseta. Koulumenestys ei vaikuta suoraan tuen saamiseen, mutta tukiprosessin kautta halutaan kiinnittää sekä pelaajan että seuran huomio pelaamisen ohella myös koulunkäyntiin.

KRITEERIT TUEN MYÖNTÄMISELLE (PELAAJIEN SEURAT)

Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä. Lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi, harrastuskustannusten kurissapitämiseksi ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi.

NÄIN TUKIHAKU ETENEE

Seuroille toimitetaan linkki hakukaavakkeeseen haun alkaessa. Seuran vastuuhenkilöt informoivat tukien hausta ko. ikäluokkien perheitä ja kokoavat tukea hakevilta perheiltä hakemukseen tarvittavat tiedot viim. su 7.3. Seura täyttää jokaisesta hakijasta oman kaavakkeen. Hakemukset tulee olla täytettynä seuran toimesta pe 12.3.–myöhässä tulleita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Päätökset tiedotetaan seuroille viim. to 15.4. ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille ke 15.9. mennessä. Seura kohdistaa tuen niiden pelaajien kausimaksuihin, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen.

Nuorempien ikäluokkien tukien haku tapahtuu syksyllä.   
Lisää uutisia
REDS Helsinki ry
«  Maaliskuu   »
Kategoriat