Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman yksi keskeisimmistä tavoitteista on turvallisen toimintaympä­ristön rakentaminen kaikille urheilun ja liikunnan parissa toimiville.

Myös REDS Helsinki ry:n toimintaa se ohjaa.

Turvallisella toimintaympäristöllä tarkoitetaan ympäristöä, jossa urheilu tuottaa iloa ja positiivisia koke­muksia ilman, että yksikään kokee kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Jokaisen urheilun paris­sa toimivan vastuulla on varmistaa, että kaikki toimijat, niin lapset, nuoret kuin aikuisetkin ovat turvassa kiusaa­miselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. Seuralla on nimetty vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuuluu ao asioiden tiedottaminen ja tarvittaessa sovittelu.

Seurakoordinaattori

Nemo Nokkosmäki

nemo.nokkosmaki@redshelsinki.fi

Lisäksi urheilun toimintaympäristön tulee olla terveyttä edistävä, terveellisiin elämäntapoihin kannustava sekä fyysisiltä olosuhteiltaan turvallinen.

Suomen Olympiakomitean sivuilta löytyy linkit Et Ole yksin palveluun, jossa voi keskustella mahdollisista häirintä- kiusaamistapauksista ammattilaisen kanssa sekä SUEKin Ilmo palveluun, jossa voi ilmoittaa nimellä tai nimettömänä, mikäli havaitsee rikkomuksia. Lisäksi SUEK materiaalipankista löytyy tietoa antidopingasioista yms

https://etoleyksin.fi/

https://ilmo.suek.fi/#!/

https://suek.fi/materiaalipankki/

Olympiakomitean sivut:

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/vastu...